Koulutuspäivä Mikkelissä

Perinneyhdistys vaalii sotavetraanien perinnettä

Savonlinnan Seudun Sotaveteraanit ry on lopettanut toimintansa huhtikuussa 2021.

Vaikka paikallinen veteraaniyhdistys onkin jäsenistön vanhenemisen ja veteraanien luonnollisen poistuman vuoksi lakkautettu, jatkuu veteraaniperinteen vaaliminen Savonlinnan seutukunnalla myös tulevaisuudessa. Maaliskuun 25. päivä vuonna 2021 nAimittäin perustettiin Sotien 1939-1945 Savonlinnan seudun perinneyhdistys ry, kotipaikkanaan Savonlinna.

Yhdistyksen toimialueena on Savonlinna ja sen seutukunnat. Toimialueeseen kuuluu Savonlinnan kaupungin lisäksi Enonkoski, Rantasalmi ja Sulkava. Perinneyhdistyksen puheenjohtajana toimii Tuukka Toiviainen. Hallitukseen kuuluvat tällä hetkellä Savonlinnan kaupungin edustajana kaupunginvaltuutettu Seija Puputti, Soili Isotalo, Pekka Nousiainen, Mauri Taskinen, Matti Pulkkinen ja Kari Tegelberg, joka toimii hallituksen varapuheenjohtajana. Varajäseninä hallituksessa toimivat Päivi Käyhkö ja Minna Lipsanen.

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n alueellisena jäsenyhdistyksenä hoitaa ja vaalia sotien 1939-1945 ja sotasukupolven perinteitä ja arvoja Tammenlehvän Perinneliiton periaatteiden mukaisesta.

Tehtäviin kuuluu myös toimia alueellisen perinnetyön koordinoijana ja toteuttajana sekä ylläpitää yhteenkuuluvuutta ja isänmaallista henkeä. Lisäksi yhdistys edistää ja valvoo Suomen sotien 1939-1945 veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä yhteiskunnallisia etuja. Yhdistys toimii myös aktiivisesti toimeentuloturvan ja asumisolojen parantamisesi ja kotipalvelujen ja kuntoutuksen edistämiseksi.

Yhdistyksen säännöissä todetaan myös, että tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan huolehtii sotien 1939-1945 sotasukupolven perinteen ja arvojen siirtämisestä tuleville sukupolville, kokoaa alueensa toimijoita yhteisiin perinnetyön hankkeisiin, ohjaa ja koordinoi alueellista ja paikallista perinnetyötä, järjestää alueellisia perinnetyön tapahtumia, seuraa perinnetyön kohteiden hoitoa ja kuntoa sekä tekee aloitteita ja esityksiä perinnetyön toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.

Perinneyhdistyksen tärkeänä tehtävänä on lisäksi seurata Suomen sotiin 1939-1945 osallistuneiden veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä oloja, tehdä aloitteita ja ryhtyä toimiin heidän elinolojensa turvaamiseksi ja kehittämiseksi.

Perinneyhdistys harjoittaa tukitoimintaa ja perinnetyötä edistävää neuvontaa, viestintää ja hengellistä toimintaa, ja pyrkii saamaan kansalaisia ja yhteisöjä tukemaan sotien 1939-1945 veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä tukitoimintaa sekä alueellista perinnetyötä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai rekisteröidyn yhteisön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät ja haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Veteraanijärjestöjen varsinaisina, puoliso- ja leskijäseninä olleet jäsenet kutsutaan kunniajäseniksi. Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai rekisteröidyn yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

10.3. 2022/ Sodan ja Rauhan museo

JR_koulutuspäivä

Ässä

Pohjois-Kymen perinneyhdistys

Lohjan testityö

 

2.Lohjan testityö Toimintaa myös Suomen ulkopuolella Tiesitkö, että suomalainen Lotta Svärd -järjestö toimi esikuvana myös vastaaville pohjoismaisille järjestöille? Norjalainen Norges Lotteförbund perustettiin 1928, Ruotsin lottajärjestö Lottorna kolme vuotta myöhemmin. Molemmat ovat toiminnassa yhä tänään (Ruotsissa Svenska Lottakårenin nimellä) ja Norjassa siihen voivat tätä nykyä liittyä miehetkin. Virolainen sisarjärjestö Naiskodukaitse perustettiin jo vuonna 1926, mutta kiellettiin Neuvostoliiton miehittäessä Viron kesällä 1940… ja järjestön nuortenliiton kutsumana Virossa kesäleirillä olleet suomalaiset pikkulotat joutuivat pakenemaan maasta. Viron päästessää irtaantumaan Neuvostoliitosta perustettiin järjestö 1992 uudelleen, ja toiminnassa on tällä hetkellä mukana n. 2700 jäsentä.
[/av_textblock]