Sotien 1939-1945 Etelä-Kymenlaakson Perinneyhdistys ry:n perustaminen