Perinnetoimikunta vaalii sotaperinnettä Ylä-Karjalassa

Nurmekseen perustettiin marraskuussa 2018 Sotien 1939–1945 Nurmeksen perinnetoimikunta vaalimaan viime sotiin liittyvää henkistä perintöä ja jatkamaan toimintansa lopettavien veteraaniyhdistysten tekemää sotasukupolven hoiva- ja tukityötä. Nurmeksen ja Valtimon kuntaliitoksen myötä myös Valtimon alueella perinnetyötä tehneet yhteisöt liittyivät osaksi Nurmeksen perinnetoimikuntaa. Kaupungin osalta toimikunnassa ovat edustettuina koulutoimi, kulttuuritoimi ja museo sekä nuorisovaltuusto. Toimikunnassa mukana olevia yhteisöjä ovat Nurmeksen sotaveteraanikerho, Valtimon rintamaveteraanikerho, Nurmes-Valtimon sotainvalidikerho, Nurmeksen reserviupseerit, Valtimon reserviupseerit, Nurmeksen reservialiupseerit, Nurmes-seura, Valtimon Suojärviseura sekä luterilainen seurakunta ja ortodoksinen seurakunta. Toimintaa tukevat tärkeällä tavalla myös Lions ja Nurmeksen mieskuoro.  Perinnetoimikunta on osa elokuussa 2020 perustettua Sotien 1939–1945 Pohjois-Karjalan perinneyhdistystä. (https://www.facebook.com/sotienPKperinneyhdistys)

Kunniavartio Nurmeksen Sankarihautausmaalla 5.joulukuuta 2018. (kuva Mikko Rautiainen)

Perinnetoimikunta koordinoi ja suunnittelee Ylä-Karjalan alueella toteutettavaa sotaperinnetyötä. Käytännön toteutuksesta puolestaan vastaavat toimikuntaan kuuluvat yhteisöt ja niiden jäsenet, sekä kaupunki ja seurakunnat sovittujen vastuualueiden mukaisesti. Toiminnan keskiössä ovat vakiintuneet perinteet, joita on toteutettu jo vuosikymmenten ajan.  Tehtäviksi toimikunnalle on määritelty muun muassa veteraanien, leskien ja puolisoiden tukeminen, sotiin liittyvien vuosipäivien ja maanpuolustuksellisten tapahtumien organisointi, sotamuistomerkeistä huolehtiminen, perinnetiedon tallentaminen ja julkaiseminen sekä veteraanien perinnön siirtäminen tuleville sukupolville. Tämä tapahtuu myös kouluopetuksen kautta. Paikalliseen opetussuunnitelmaan on historian osalta kirjattu tutustuminen kaupungissa oleviin viime sotiin liittyviin historiallisiin kohteisiin. Tämä tapahtuu esimerkiksi niin sanotuilla talvisotakävelyillä. 8.luokkalaisille on tarjolla myös valinnainen Sodat ja kriisiajat Nurmeksessa -kurssi. Viime sodissa kaatuneiden kunnioittamiseksi kaupungissa on käynnistetty perinne, jonka mukaisesti oppilaat vierailevat itsenäisyyspäivää edeltävänä koulupäivänä Sankarihautausmailla ja jättävät sinne kynttilät. Reserviläiset järjestävät näihin tilaisuuksiin kunniavartion.

Rukajärventiellä. Sotahistorian kursseilla vieraillaan Lieksan Kivivaaran alueen kohteissa, joihin liittyy talvi- ja jatkosodan historiaa myös monen nurmeslaisen osalta. (kuva Mikko Rautiainen 2019)

Mikko Rautiainen pj.

 

Yhteystietoja:

Mikko Rautiainen, historian- ja yhteiskuntaopin lehtori, toimikunnan pj. 050 4006899, mikko.rautiainen@edu.nurmes.fi (tiedottaminen ja perinteen keruu)

Meri-Anna Rossander, museon johtaja, 040 1045152, meri.rossander@nurmes.fi (yhteydenotot esim. sotaan liittyvien aineistojen luovutuksissa)

Paula Timonen, perinnetoimikunnan hoiva- ja tukivastaava: paula.h.timonen@gmail.com

Jussi Säämänen, Nurmeksen sotaveteraanikerho, yhteyshenkilö veteraanien siunaustilaisuuksissa 0400 260693

Paavo Harakka, Valtimon rintamaveteraanikerho pj. 050 5368171

Perinneyhdistys: https://www.facebook.com/sotienPKperinneyhdistys

Nurmeksen res.aliupseerit: Tapani Ovaskainen pj.+358504989662 https://nurmeksen-reservinaliupseerit.reservilaisliitto.fi/

Nurmeksen res.upseerit: Matti Asikainen pj.  +358 50 329 6112 https://www.rul.fi/nurmes/

Nurmeksen ev.lut. seurakunta: Markus Kontiainen, kirkkoherra  050-386 4920 https://www.nurmeksenseurakunta.fi/

Nurmeksen ortodoksinen kappeliseurakunta: https://sites.google.com/site/ortnurmes/