Pirkanmaalla tapahtuu

Sotien 1939 – 1945 Pirkanmaan Perinneyhdistys on perustettu toukokuussa 2022. Perustamisasiakirjan allekirjoitti 15 perustajayhdistystä. Ensimmäiseen hallitukseen valittiin puheenjohtajan lisäksi 15 jäsentä varajäsenineen. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Pirkanmaan kunnat lukuunottamatta Sastamalaa ja Kyrösjärven seutua.

Perustetun yhdistyksen tarkoituksena on

  • Hoitaa ja vaalia sotien 1939-1945 ja sotasukupolven perinteitä ja arvoja Tammenlehvän Perinneliiton periaatteiden mukaisesti, toimia alueellisen perinnetyön koordinoijana ja toteuttajana sekä ylläpitää yhteenkuuluvuutta ja isänmaallista henkeä.
  • Edistää ja valvoa Suomen sotien 1939-1945 veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä yhteiskunnallisia etuja, toimia toimeentuloturvan ja asumisolojen parantamiseksi ja kotipalveluiden ja kuntoutuksen edistämiseksi.

Sotien 1939-1945 muiston vaaliminen on paikallisten toimijoiden vastuulla. Yhdistyksellä on Pirkanmaalla viisi alueellista toimikuntaa. Edelleen reserviläisjärjestöt, muut maanpuolustus- ja perinnejärjestöt, kunnat ja seurakunnat muodostavat toiminnan ytimen. Alueellinen yhdistys, jollainen Sotien 1939-1945 Pirkanmaan perinneyhdistys on, vastaa alueellisesta koordinoinnista sekä paikallisen että valtakunnallisen toiminnan suuntaan.

Haluatko mukaan toimintaan?
Liity jäseneksi!

Liittymislomake