Toimintasuunnitelma

Jäsenhankinta

 • Varaudutaan ajoissa huomioimaan toimintansa lopettavat veteraaniyhdistykset jakamalla informaatiota yhdistyksen purkamiseen liittyvistä asioista ja varmistetaan toimenpiteet jäsenten siirtymiseksi joustavasti
 • Perinneyhdistyksen jäseniksi.
 • Suunnataan jäsenhankintaa yhteisöjäsenjärjestöihin, muihin kumppanijärjestöihin ja erityisesti nuoriin.

Tiedotustoiminta

 • Jatketaan aktiivista tiedottamista omalla tiedotuksella sekä jäsenjärjestöjen kautta.
 • Valmistaudutaan perinneportaalin ja sosiaalisen median hyödyntämiseen toiminnastamme tiedottamisessa.
 • Tiedotetaan toiminnastamme paikallisissa lehdissä.

Perinnetoiminta

 • Järjestetään paikallisille perinnehenkilöille koulutustilaisuus.
 • Ohjataan ja raportoidaan aluetoimikuntien toimintaa.
 • Ohjataan hengellisen toimikunnan toimintaa. Valmistellaan vuoden 2024 yhteistä perinnepäivää.
 • Osallistutaan Sotaveteraaniliiton ja Tammenlehvän Perinneliiton perinnetapahtumiin.
 • Valmistellaan lukio- ja yliopistoyhteistyötä Tampereen yliopiston ja muiden oppilaitosten kanssa.

Toiminnan pääpaino on paikallistoiminnassa, siellä perinnekartoituksessa, toiminnan organisoinnissa, aktiivisten toimijoiden pitämisessä ja uusien hankkimisessa.

Lippulinna Tampereella itsenäisyyspäivänä.

Lippulinna Tampereella itsenäisyyspäivänä.