Hengellinen perheilta Elimäen srk-keskuksessa 7.6.2023

Hengellinen perheilta Elimäen seurakuntakeskuksessa 7.6. klo 17:30. Ilmoittautumiset 1.6. mennessä. Tervetuloa!

Pohjois-Kymen Perinneyhdistyksen uusi toiminnanjohtaja esittäytyy

Toiminnanjohtaja Tuija Kurki

Kun viime keväänä sain pyynnön ryhtyä Sotien 1939–1945 Pohjois-Kymen Perinneyhdistyksen toiminnanjohtajaksi, mietin pitkään, mitä annettavaa minulla olisi näin vastuulliseen tehtävään.

Olen kasarmien takapihojen kasvatti ja imenyt maanpuolustushengen itseeni jo lapsuudessa. Isäni taisteli Karjalankannaksella sekä talvi-, että jatkosodan viimeisiin hetkiin saakka kotipitäjänsä Koiviston saarilla ja pysyi Rannikkotykistölle uskollisena työvuosinaan Puolustusvoimissa. Äitini toimi ilmavalvontalottana Helsingissä ja myöhemmin vuosia aktiivisena sotilaskotisisarena. Heidän perintönään olen saanut kunnioituksen ja arvostuksen sotiemme veteraaneja, sotainvalideja ja lottia, sekä koko sodan ajan kokenutta sukupolvea kohtaan.

Sosionomina olen työskennellyt erilaisissa tehtävissä vanhuspalvelussa. Työssäni suurimpana rikkautena ja voimavarana olen kokenut iäkkäiden ihmisten kohtaamisen, heidän kokemusten kartuttaman elämänviisauden tiedostamisen. Parhaita työpaikkoja on ollut Rovaniemen Veljes-sairaskodilla, missä kipinä sotaveteraanien ja -invalidien hyväksi tehtävään työhön syttyi. Kiitollisena muistan ystävää, joka vinkkasi pian kuusi vuotta sitten Hoikun hakevan sosiaalineuvojaa sotainvalidien neuvontapalveluun. Työpaikka johti muuttoon Kouvolaan ja täältä käsin palvelin Pohjois-Kymenlaakson, sekä lopulta myös Etelä-Karjalan sotainvalideja neuvontapalvelutyössä.

Jäin reilu vuosi sitten virallisesti eläkkeelle. Tuolloin ajattelin, että olen nyt osani tehnyt, että keskityn asioihin, joihin ei työelämän sivussa jaksanut tai ehtinyt. Hetken aikaa joutilaisuus tuntui hyvältä, mutta elämässä on hyvä olla mielekästä sisältöä ja itseäni motivoi uusien asioiden oppiminen ja vuorovaikutus ihmisten kanssa. Niinpä otin vastaan perinneyhdistyksen toiminnanjohtajan tehtävät. Tiedostan haasteet ja odotukset, mutta näen myös perinneyhdistyksen työn tärkeyden sodan kokeneille ja nykyisille sekä tuleville sukupolville. Lupaan omalta osaltani tehdä parhaani tässä tärkeässä työssä.

 

Tuija Kurki

toiminnanjohtaja

Sotien 1939-1945 Pohjois-Kymen Perinneyhdistys ry

 

Pohjois-Kymen Perinneyhdistyksen puheenjohtajan tervehdys

Perinneyhdistyksen puheenjohtajan tervehdys!

Yhdistyksemme on perustettu 4.6.2021. Toimintamme jatkuu aktiivisena. Hallituksemme jäsenistö edustaa monipuolisesti mm. alueemme maanpuolustusjärjestöjä ja jokaiselle jäsenelle on sovittu oma vastuualue. Lisäksi meillä on edustaja Iitistä ja varapuheenjohtajanamme toimii Karjalan prikaatin apulaiskomentaja. Toimintamme tueksi perustamme neuvottelukunnan tulevassa hallituksen kokouksessa. Haasteena yhdistyksellemme on, että Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri ja Kouvolan Sotaveteraaniyhdistys lopettavat toimintansa kuluvan vuoden lopussa ja meidän tehtävämme on jatkossa huolehtia sotaveteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä hyvinvoinnista ja jakaa sotaveteraanien suvun perintöä. Sotaveteraaneja on Suomessa alle 4000, josta määrästä sotainvalideja 700 sekä puolisoja ja leskiä 12.000. Yhdistyksemme alueella Kouvolassa ja Iitissä sotaveteraaneja on 83, puolisoja ja leskiä 179. Kannattajajäseniä on yhteensä 426, joten yhdistyksemme jäsenmäärä on yli 700 mukaan luettuna nykyiset jäsenemme.

Olemme tyytyväisiä siihen, että Kouvolan kaupunki on luovuttanut käyttöömme Porukkatalossa olevan perinnetilan, jota edelleen kalustamme ja jossa pidämme kokouksia sekä perinteeseen liittyviä tilaisuuksia. Kyseiseen tilaan kalustamme myös lokakuun alussa työnsä aloittaneen toiminnanjohtajan Tuija Kurjen työtilan.

Mielestäni perinneyhdistyksien tavoitteena tulisi olla, että teemme työtä yhdessä riippumatta siitä mihin perinnejärjestöön kuulumme. Tästä hyvänä esimerkkinä on Kouvolan Seudun Lottaperinneyhdistyksen vierailu Porukkatalossa perinnetilassamme 28.9. noin 70 jäsenensä voimalla.

Hyvät perinnetyön ystävät!

Vähintäänkin kaksi asiaa tekee puheenjohtajan nöyräksi. Ensimmäinen niistä on yhdistyksemme toiminnan kehittäminen sellaiseksi, että Sotaveteraaniliittomme perinnetyölle asettamat tavoitteet toteutuvat yhdistyksemme toiminta-alueella ja toinen on jylhä luonto, jota olen voinut ihailla Lapin ruskassa Pyhätunturilla. Oheinen kuva on Suomen suurimman kurun rappusilta. Tulkaa toimintaamme mukaan!

Antti Laherto, puheenjohtaja

Ruskaretkellä