Liity jäseneksi

Kiinnostaako Sinua Suomen Sotaveteraaniliiton toiminta? Haluaisitko tukea sukupolvea, joka turvasi maamme itsenäisyyden? Liity Sotaveteraaniliiton jäsenyhdistyksen jäseneksi! Näitä ovat Sotaveteraanipiirit ja –yhdistykset sekä alueelliset perinneyhdistykset.

Sotaveteraanipiirit ja -yhdistykset

Jäsenet ovat

  • kunniajäseniä
  • varsinaisia jäseniä
  • puoliso- tai leskijäseniä tai
  • kannattajajäseniä

Varsinaisella jäsenellä eli sotaveteraanilla tarkoitetaan säännöissä liiton jäsenyhdistyksen jäsentä, joka palvelukseen kutsuttuna, määrättynä tai vapaaehtoisena on osallistunut 1939-1945 käytyihin Suomen sotiin. Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä sotaveteraanien muodostama rekisteröity yhdistys ja niiden muodostama jäsenpiiri.

Kukin jäsenyhdistys kuuluu jäsenpiiriin.

Liiton ja sen jäsenyhteisön kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yhteisö, säätiö ja yksityinen henkilö, joka haluaa tukea sotaveteraaniyhteisön työtä ja hyväksyy sen tarkoitusperät.

Alueelliset perinneyhdistykset

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, rekisteröidyn yhteisön tai kunnallisen perinnetoimikunnan, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät ja haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Veteraanijärjestöjen varsinaisina jäseninä olleet jäsenet kutsutaan kunniajäseniksi.

Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai rekisteröidyn yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Etuja liiton jäsenille

Kenttäpostia-Fältpost -lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa sekä teemanumerona että jäsenlehtenä. Lehdet postitetaan jäsenille. Lisäksi jäsenet saavat yhteisiä palveluita kuten esimerkiksi ansiomerkki-, hallinto-, ohje- ja opastus- sekä jäsenrekisteripalvelut.

Sotaveteraanipiirit ja -yhdistykset toimivat jäsentensä etujen valvojana paikkakuntakohtaisesti. Ne järjestävät jäsenilleen kuntoutusta ja muuta virikkeellistä toimintaa, kuten retkiä, matkoja ja kunto- ja virkistysviikkoja. Monet piirit ja yhdistykset tukevat jäseniään myös taloudellisesti. Tarkempia tietoja oman alueen sotaveteraaniyhdistyksestä.