Ajankohtaista

Rauhallista juhannusta 2024

Sotaveteraaniliitto palkitsi 18.6.2024 pidetyssä tilaisuudessa pitkäaikaisia veteraanityön toimijoita Katajanokan kasinolla pidetyssä tilaisuudessa. Tilaisuudessa annettiin kahdeksan ansiomitalia ja yksi kultainen ansioristi.

Kultainen ansioristi myönnettiin  Pekka Paaterolle.

Liiton ansiomitalin saivat

  • Timo Heinonen, kansanedustaja
  • Sari Kaasalainen, toimistopäällikkö
  • Anne Kanto-Ronkanen, erityisasiantuntija
  • Anni Lausvaara, toiminnanjohtaja
  • Laura Pennanen, toimitusjohtaja
  • Liisa Räsänen, pääjohtaja
  • Rami Saari, kenraalimajuri
  • Nikolai Ylirotu, AD

Erkki Heikkisen puhe tunnustuksen saajille

Hyvät isänmaanystävät!

Vammautumattomien veteraanien järjestötyö käynnistyi Suomessa vuonna 1957, kun Sotaveteraaniliiton edeltäjäyhteisö Rintamamiesten asuntoliitto perustettiin.

Sotien jälkeen ajankohtainen asia oli asuntopula, varsinkin sodasta palanneille poikamiehille. Toimeentulo ja terveys ovat aina olleet edunvalvontamme ydintä. Tänään kotipalvelut ja kuntoutus myös. veteraanien puolisoille ja leskille.

Terveyden- ja sosiaalihuollon uusi aluehallinto aloitti puolitoista vuotta sitten. Lähes 300 kunnan sote-palvelut siirtyivät 21 hyvinvointialueen vastuulle. Veteraanijärjestöjen tehtävä on valvoa ja varmistaa, että jokainen veteraani saa kaikki lain edellyttämät palvelut. Kuntakohtainen vaihtelu on suurta. Kokonaistilanne on kuitenkin pelättyä parempi.

Muistutamme päättäjille, että veteraanit ovat lakisääteinen erityisryhmä ikäihmistemme joukossa. Vaarana on se, että veteraanien pienevä
joukko jää muiden edunsaajien varjoon.

Sotiimme osallistui 650.000 miestä ja 100.000 naista, heistä lähes puolet lottina. Sotasukupolvi vastasi jälleenrakennuksesta ja kasvatti suuret ikäluokat.

Joukossamme on vielä 1800 veteraania, heidän keski-ikänsä on 99 vuotta. Veteraanien puolisoita ja leskiä on noin 5000. Enimmillään järjestömme jäseninä oli 120.000 veteraania. Muissa veteraanijärjestöissä yhteensä saman verran.

Pienevän veteraanijoukon palvelemiseksi laaja valtakunnallinen ja alueellinen hallinto ei ole enää tarkoituksenmukainen.

Sotaveteraaniliiton liittokokous päätti 6. kesäkuuta, että järjestömme hallinto ja perinnetyön johto siirretään Tammenlehvän perinneliitolle. Sotaveteraaniliitto vastaa kuitenkin veteraanien tukitoimista liiton purkamiseen saakka.

Hyvät kutsuvieraamme!

On korvaamattoman arvokasta ja tärkeää, että veteraaneilla on puolestapuhujia, tukijoita ja ystäviä.

Te olette näitä arvohenkilöitä. Teidän sitoutumisella ja työpanoksella on saatu paljon hyvää aikaiseksi sotaveteraanien, puolisoiden ja leskien tukemiseksi.

Tämä tilaisuus on järjestetty kiitosta varten. Halusimme kutsua teidät vastaanottamaan veteraanien huomionosoituksen.

Te olette pitkäaikaisia veteraanityön tukijoita kukin omalla paikallanne. Te suhtaudutte myönteisesti veteraanityöhön ja maanpuolustukseen.

Hyvät isänmaan ystävät!

Rintamalla veljeä ei jätetty, veteraania ei jätetä nytkään!

Olette lämpimästi tervetulleita.

Puheenjohtaja Erkki Heikkinen
18.6.2024