Ajankohtaista

Leena Jäntti veteraanien avustajana

Veteraanien avustajana

Sosiaalineuvoja Leena Jäntti saapuu puhelin korvalla Lottamuseolle, johon olemme sopineet tapaamisen. Tänään museolla on Tuusulan sotaveteraanien kuukausilounas ja kokous. Leena soittaa toisen puhelun. Hän muistuttaa veteraanileskeä lounaalle tulosta. Kaikki on kunnossa.

Leena Jäntti on toiminut vuosia veteraanien asioita hoitavana yhdyshenkilönä Tuusulassa ja keskisellä Uudellamaalla ja vapaaehtoisena työn ohessa ja eläkkeelläkin. Hän tuntee myös valtakunnan tilanteen ja tilastot. Suomessa oli viime vuoden vaihteessa yli 2 000 sotiemme veteraania. Heistä osa on sota- ja rintamaveteraaneja, osa sotainvalideja. Heidän keski-ikänsä on 99 vuotta. Veteraanien lisäksi Suomessa on yli 6 000 veteraanien puolisoa, leskeä ja lottaa. Tuusulassa veteraanien määrä on laskenut jyrkästi. Heitä on kolme. Kun vuonna 2020 Tuusulassa oli 46 veteraanipuolisoa ja leskeä, on heitä nyt 19.

Veteraanien palvelut
– Alueemme kunnissa ja Hyvinvointialueilla huolehditaan sotiemme 1939–45 veteraaneista hyvin. Myös heidän puolisoistaan ja leskistään tulee huolehtia, Jäntti muistuttaa.
Vaikka Jäntti huolehtii veteraanipalvelujen saajista, pitää muistaa, ettei hänellä ja muillakaan veteraaniyhdyshenkilöillä ja veteraanityössä mukana olevilla ole hoitovastuuta. Muita tehtäviä kyllä riittää.
– Veteraanit kuten myös heidän puolisonsa ja leskensä tarvitsevat lisäpalveluja kotiin. He ovat sen ikäisiä, etteivät he itse kykene tekemään kotitöitä, ainakaan kovin paljon. Heidän tarpeitaan tulee kuulla. Jäntti luettelee nopeasti listan palveluja.
– He tarvitsevat kotihoidon palvelujen lisäksi avustajia ja palveluita kaupassakäyntiin, ikkunanpesuun ja siivoukseen tai henkilön, joka ottaa yhteyttä kotipalveluun, kun tulee tarve. He tarvitsevat kotona tai kodin ulkopuolella annettavia hyvinvointipalveluja, hammashoitoa, silmälääkärin tai optikon palveluja ja uusia silmälaseja, kun sangat vääntyvät. Kotiin kaivataan kylvettäjää, hiusten hoitoa ja leikkausta, hierojaa, fysioterapiaa ja kuntoutusta sekä jalka- ja käsien hoitoa. Myös juttu- ja lukutuokio tai musiikin kuuntelu on veteraanille arvokas ja piristävä hetki päivään. Kaikki eivät liiku, kuule tai näe hyvin, joten palvelutarpeet vaihtelevat.

Edellä lueteltujen kotiin tilattavien avustajien palveluiden tuottajat ovat Y-tunnuksen omaavia yrittäjiä. Keski-Uudellamaalla kuntien antama tuki näihin palveluihin vaihtelee. Osassa kunnista puolisot ja lesket saavat palveluseteleitä, joilla he voivat korvata osan tarvitsemistaan palveluista. Palveluseteleitä voi käyttää Y-tunnuksen omaavien yrittäjien palveluihin.

Veteraanityö osana kuntien ja hyvinvointialueiden toimintaa
Veteraanit muodostavat lakisääteisen eritysryhmän, joiden palvelut valtionkonttori korvaa.
– Tunnuksen omaavan kaikki palvelut maksetaan valtionkonttorin kautta, toteaa Jäntti. Hyvinvointialueiden toimintaa on tärkeä seurata, jotta se ottaa huomioon tämän erityisryhmän. Nuori hoiva-alalle vastavalmistunut ei sitä välttämättä heti tiedä.
Leena pitää tarpeen tullen yhteyttä kotihoitoon, jos tilanne sitä vaatii. On Leena auttanut näkövammaista veteraania Kelan hoitotukihakemuksen täytössäkin, jotta tämä on saanut tarvitsemaansa apua hakemuksen täyttöön, kun muuta avustajaa ei ole ollut.

Kuntien ja veteraanijärjestöjen yhteistyö sujuvaa
Veteraaniasioita hoitavilla yhdistyksillä on aina ollut hyvät yhteydet kuntiin ja kaupunkeihin. Kunnat kutsuvat yhdistysten veteraaniyhdyshenkilöt veteraanitoimikuntien kokouksiin ja sopivat avustuksista ja käytännön työstä, kuten palveluseteleiden jakamisesta. Kunnat, kaupungit ja seurakunnat osallistuvat veteraanien kunniaksi järjestettävien kansallisten juhlapäivien toteuttamiseen, yhdessä muiden paikallisten järjestöjen ja sidosryhmien kanssa.

Vastuu veteraaneista, leskistä ja puolisoista siirtyy alueellisille perinneyhdistyksille
Tammenlehvän Keski-Uudenmaan perinneyhdistys ry toimii viiden kunnan, Tuusulan, Järvenpään, Keravan, Pornaisten ja Mäntsälän alueella. Perinneyhdistys on ottamassa vastuun alueen kunniakansalaisista huolehtimisesta Valtioneuvoston päätösten mukaisesti. Näin heille turvataan jatkossakin palveluiden, tukien ja jäsenetujen saaminen.
Perinneyhdistyksen perustamiskokouksessa 24.5.2022 varsinaisiksi jäseniksi vahvistettiin 25 kuntien alueella toimivaa jäsenyhdistystä. Ne ovat veteraani-, reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjä, perinne- ja kotiseutuyhdistyksiä ja muita sidosryhmiä.

Teksti ja kuva
Merja Kukkonen
Tammenlehvän Keski-Uudenmaan perinneyhdistys ry
tiedotusvastaava
meku.kukkonen@outlook.com
040 4891 754
www.sotiemmeperinne.fi/keskiuusimaa