Toiminnanjohtaja Pekka Holopainen

Mikä on sotiemmeperinne.fi?

Sotiemmeperinne.fi on Tammenlehvän Perinneliitto ry:n ylläpitämä sivusto, johon on kerätty kaikkien veteraaniliittojen tiedot vuosien varrelta. Samalla se toimii valtakunnallisen alueellisen perinnetoimintaverkoston portaalina.

Sivusto elää kansallisena muistina vuoden 1939–1945 sotien miehistä ja naisista, Tammenlehvän sukupolvestamme, joka kesti Neuvostoliiton ankaran taisteluylivoiman ja kohtuuttomat ehdot, jotka saneltiin Suomelle lopullisen rauhan vakuuksina.

Näiden sivujen kautta pääset myös niiden tietojen lähteille, jotka kertovat historiamme tapahtumista ennen talvi- ja jatkosotaa, sekä taustatiedot sotien syttymisestä ja niihin johtaneista syistä. Niin ikään löydät tietoa sodan jälkeisistä vuosista jälleenrakentamisen aikaan asti.

Mikä tärkeintä, tämän portaalin kautta pääset katsomaan ja kuuntelemaan heitä, joita ei enää ole. Olemme arkistoineet edesmenneiden veteraaniemme kertomuksia sodasta, heidän sotapoluistaan ja elämästään, haavoittuneista, sankarivainajista, sotiemme naisista, kotirintaman joukoista, sotaorvoista ja sotalapsista. Siis Tammenlehvän sukupolvesta.

Meidän tulee vaalia vuosien 1939–45 sotien muistoa niin, ettei meidän koskaan tarvitsisi enää kohdata sotaa maallamme. Meidän tulee pitää yllä ja viedä eteenpäin Suomen puolesta taistelleiden muistoa, sillä muistaen ja tuntien maamme sotahistorian emme koskaan unohda, miten arvokas maamme itsenäisyys on.

Tiedoksi, että otamme vastaan ennen julkaisematonta materiaalia, mikäli sellaista joltakulta löytyy. Sivustoltamme löytyvät myös linkit, joiden kautta voi tutkia ja yrittää selvittää oman sukulaisen sotapolkua ja löytää uutta tietoa sodankäyneiden sukulaisten tai muuten kiinnostavien ihmisten kohtaloista sodan vuosina.

Toivon teille kaikille mielenkiintoisia lukuhetkiä ja tutkimusretkiä sotiemmeperinne.fi-portaalin parissa!

Helsingissä, 06.12.2022

Pekka Holopainen
Toiminnanjohtaja
Tammenlehvän Perinneliitto ry