Toimintakertomus 2022

”Suomen Sotaveteraaniliiton tarkoituksena on sotaveteraanien sekä heidän puolisoidensa, leskiensä ja kannattajiensa muodostamien yhdistysten keskusjärjestönä valvoa ja edistää Suomen sotien 1939 – 1945 veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä yhteiskunnallisia etuja, toimii erityisesti toimeentuloturvan ja sosiaalisen huollon kehittämiseksi, asumisolojen parantamiseksi ja kuntoutuksen edistämiseksi, edistää veteraaniperinteen keruuta, tallentamista ja ylläpitämistä sekä ylläpitää veteraanien keskuudessa yhteenkuuluvuutta ja isänmaalista henkeä.”
– Suomen Sotaveteraaniliiton säännöt

Vuosi 2022 oli liiton 65. toimintavuosi. Sotaveteraaniliiton edeltäjäyhteisö Rintamamiesten Asuntoliitto perustettiin 29.9.1957.

Toimintakertomus 2022