Edustajisto

Sotaveteraanipiiri Varsinainen jäsen Varajäsenet
Etelä-Karjala Markku Paavoseppä Seppo Pesonen
Heikki Vanhanen
Etelä-Pohjanmaa Esko Petäjä Eino Korri
Markku Antila
Etelä-Pohjanmaa ALPERY Timo Fors Jari Ojala
Tommi Lauri
Helsingin seudun ALPERY Matti Passi Hannu Viitanen
Heidi Aho
Kainuu Timo Toivonen Veli Jääskeläinen
Sakari Hankkila
Kanada Reijo Viitala Seppo Peuhkurinen
Petteri Mönkkönen
Hämeenlinnan seudun ALPERY Seppo Kopra Lauri Toivanen
Arto Nykänen
Lounais-Hämeen ALPERY Jouko Haonperä Mika Rantala
Antero Mäkinen
Keski-Pohjanmaa Matti Uusi-Rauva Kalevi Lindfors
Heikki Lahti
Keski-Suomi Hannu Liimatainen Jarmo Iso-Ahola
Matti Krats
Pohjois-Kymen ALPERY Antti Laherto Petri Olli
Eero Mattila
Eteläisen Kymenlaakson ALPERY Vesa Kangasmäki Jouko Rauhala
Matti Sahala
Päijät-Häme Jaakko Heikinheimo Pentti Korpimies
Jukka Torstila
Lappi Matti Muranen Eino Piipponen
Vesa-Pekka Dickman
Pirkanmaa Pekka Maaranen Raimo Nuutinen
Jukka Karppinen
Pohjois-Karjalan ALPERY Jyrki Huusko Jussi Säämänen
Seppo Pulkkinen
Pohjois-Pohjanmaa Reijo Sallinen Kauko Lumiaho
Paavo Kurttila
Pohjois-Savon ALPERY Jari Hynninen Risto Vatanen
Paavo Leppänen
Satakunta Seppo Juhola Kosti Rasinperä
Juhani Norri
Suur-Savo Eero Kaitainen Juha Korhonen
Matti Jaatinen
Savonlinnan seudun ALPERY Tuukka Toiviainen Minna Lipsanen
Kari Tegelberg
Södra Finland Carl-Johan Numelin Henrik Nysten
Håkan Karlsson
Uusimaa Olavi Kurko Jukka Sariola
Markku Tuominen
Vaasa Bertel Widjeskog Jarl Silfver
Sten Pettersson
Varsinais-Suomi Esko Laine Markku Heinonen
Kyösti Vuontela