Tuusulan Sotaveteraanit ry valmistelee yhdistyksen lakkauttamista

Tuusulan Sotaveteraanit ry valmistelee yhdistyksen lakkauttamista

Sotiemme veteraanien määrä vähenee. Tuusulassa sotaveteraaneja on enää kolme. Tämä merkitsee veteraanijärjestöille pohdintaa, mitä sen jälkeen, kun veteraaneja ei enää ole. Samaa pohdintaa tapahtuu kaikissa veteraaniyhdistyksissä. Osa yhdistyksistä muuttaa sääntöjään ja jatkaa perinneyhdistyksenä, osa päättää lakkauttaa toimintansa. Silloin yhdistyksen kunnia- ja muut jäsenet siirretään heidän luvallaan alueellisiin perinneyhdistyksiin.

Tuusulan sotaveteraanit on kokoontunut perinteisesti kerran kuussa veteraanilounaalle Lottamuseolle. Niin se kokoontui 22. maaliskuutakin. Aiheita oli useita, tapaamisen iloa, keskustelua, yhden jäsenen 90-vuotisjuhlakahvit, yhdistyksen lakkauttamista pohtiva hallituksen kokous ja päätteeksi sotahistorian luento.
Yhdistyksen toiminta on päättymässä kevätkesällä, sillä veteraanien määrä on Tuusulassakin vähentynyt radikaalisti. Tarkoitus on, että veteraaneista, heidän puolisoistaan ja leskistään huolehtii jatkossa alueellinen perinneyhdistys,  yhteistyössä hyvinvointialueiden sote-palvelujen, kuntien veteraanitoimikuntien ja paikallisten reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen, kotiseutu- ja nuorisoyhdistysten ja muiden sidosryhmen kanssa. Veteraaniperinne jatkuu.

Yhdistyksen lakkautuksen valmistelu etenee
Kun rekisteröity yhdistys päättää lakkauttaa toimintansa, sen tulee pitää yhdistyslainsäädännön mukaan kaksi peräkkäistä yleiskokousta, joissa sen toiminnan lakkautuksesta päätetään. Jäsenistö kutsutaan kahdesti yleiseen kokoukseen, sitä varten hallituksen valmistelemin toimenpitein. Kun päätökset on tehty, yhdistys poistetaan patentti- ja rekisterihallituksen rekisteristä ja tilit lopetetaan.
Kunniajäsenet eli veteraanit sekä heidän puolisonsa ja leskensä kuin myös muut jäsenet siirtyvät alueellisen, Tammenlehvän Keski-Uudenmaan perinneyhdistyksen jäseniksi, mikäli he niin haluavat, jotta heidän palvelunsa, tukensa ja etunsa säilyvät. Tämä sama on tapahtumassa monessa muussakin kunnassa.

Tuusulan Sotaveteraanien päättäjäisiä juhlittiin jo

Yhdistyksen juhlava päättäjäistilaisuus pidettiin jo helmikuun lopussa, 29.2.2024.
– Tilaisuuden luonne oli merkittävä, sillä myös Veteraaniliiton pj. ja vaimo kunnioittivat tilaisuutta läsnäolollaan, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Juhani Vakkuri.

Yhdistyksen arkiston tallentaminen tärkeää

Puheenjohtajana Vakkuri vastaa myös siitä, että yhdistyksen arkistot tallennetaan, jotta ne ovat jatkossa tutkijoiden käytössä.
– Koska Sota-arkistoa ei enää ole ja Kansallisarkisto on haluton ottamaan vastaan paikallisten yhdistysten arkistoja, tulee arkisto koota oman alueen museoihin. Yhdistyksen esineistö ja yhdistystä koskevat tähänastiset dokumentit sen toiminnan vuosilta 1960–2024 on koottu ohjeiden mukaisesti.
– Niistä syntyi kuusi arkistokansiota, jotka Tuusulan museoiden museonjohtaja on ottanut vastaan.
– Asiakirjoissa ei saa olla klemmareita eikä liitteenä muiden tahojen lähettämiä asiakirjoja, vain yhdistyksen omat paperit arkistoidaan.
Yhdistyksen toinen lakkauttamiskokous pidetään 9. huhtikuuta 2024. Viimeiset pöytäkirjat toimitetaan museoon sen jälkeen. Selvitysmiehinä toimivat yhdistyksen hallituksen edustajat.
Yhdistyksen lippu kuuluu Tuusulaan ja se arkistoidaan IT-museolla.
– Lipun luovutus voisi tapahtua Kansallisena veteraanipäivänä IT-museolla, ehdotti yhdistyksen jäsen, sotakamreeri Matti Kulmala.
Jollei IT-museo huolisi sitä, se kelpaa kyllä Tuusulan museolle, oli museonjohtaja todennut Juhani Vakkurille.