Veteraanien tunnukset hautakivissä

Oikeus tunnukseen ja sen hankkiminen

Tammenlehvätunnus tai Sotaveteraaniliiton tunnus

Hautakiveen kiinnitettävän Tammenlehvätunnuksen tai Sotaveteraaniliiton tunnuksen voi hankkia joko paikkakunnan hautaustoimistosta tai Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n myyntipalvelusta. Yhteystiedot alla.

Sotainvalidin hautakivimerkki

Sotainvalidin vastaavan hautakivimerkin voi hankkia joko paikkakunnan hautaustoimistosta tai Sotainvalidien Veljesliitto ry:n piiritoimistosta. Muistathan että piiritoimisto ei toimita muita hautakivimerkkejä. Merkki on myös tilattavissa Sotainvalidien Veljesliitto ry:n keskustoimistosta. Yhteystiedot alla.

Kenen hautakiveen voi kiinnittää Tammenlehvätunnuksen?

Rintamaveteraanien tammenlehvämerkin saattoi saada rintamaveteraani, jolle on myönnetty rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnus.

Myönnetystä tunnuksesta on merkintä asianomaisen sotilaspassissa ja tai kuvallisessa KELA-kortissa, jossa on iso R-kirjain kortin kääntöpuolella.

Tarvittaessa rintamasotilastunnuksen olemassaolon voi tarkistaa oman asuinalueen puolustusvoimien aluetoimistosta.

Rintamapalvelustiedustelut hoidetaan Kansallisarkiston kirjaamon kautta. Yhteystiedot alla.

Kyseisten henkilöiden hautakiveen voidaan kiinnittää Tammenlehvätunnus.

Merkin kiinnittäminen

Merkin kiinnittää kiveen paikkakunnan hautaustoimiston tai hautakiviliikkeen asiantuntija.

Veteraanien tunnukset hautakivissä

Suomessa on yhä enemmän alettu käyttämään hautakivissä messinkisiä tai pronssisia tunnuksia kertomassa poisnukkuneen veteraaniudesta. Ohessa lyhyt opas tunnuksiin.

Hautakivitunnukset

Selitteet alla

Nro 1: Lotta Svärd -tunnus.

Lotta Svärd -tunnusta voidaan käyttää lottien ja pikkulottien hautakivessä.

Nro 2: Veteraani -tunnus

Pyöreää veteraanitunnusta voidaan käyttää sotaveteraaniyhdistysten jäsenten hautakivissä.

Nro 3: Rintamaveteraanitunnus

Voidaan käyttää Rintamaveteraaniliiton jäsenten hautakivissä.

Nro 4: Sotainvaliditunnus

Sotainvaliditunnusta voivat käyttää sodassa vammautuneiden tai
sairastuneiden hautakivissä.

Nro 5: Tammenlehvä

Tammenlehvätunnusta voidaan käyttää rintamaveteraanien hautakivissä, joille
on myönnetty rintama-, sotilas- tai rintamapalvelustunnus (naisille) tai
ulkomaalaisen rintamasotilatunnus