Ajankohtaista

Veteraanityö jatkuu

Hienoa esimerkkiä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta

Erityisveteraanit ovat eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleita henkilöitä, jotka Valtiokonttori on rinnastanut veteraaneihin erillisellä lailla (Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta, 28.11.1997/1039). Tähän ryhmään kuuluvat tunnuksettomat henkilöt sekä miinanraivaajat, jotka ovat osallistuneet vuosina 1945–1952 puolustusvoimien merimiinojen raivaukseen tai raivausesteiden purkamiseen merivoimien alusyksiköissä, tai maamiinojen raivaukseen Pohjois-Suomessa, joille olisi annettu jokin rintamaveteraaneille tarkoitetuista tunnuksista (rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus), mikäli he olisivat hakeneet tunnusta sen hakemiselle asetetussa määräajassa eli vuoden 1994 loppuun mennessä. Erityisveteraaneja on arvioitu asuvan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella 20 henkilöä.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on päättänyt kohdentaa harkinnanvaraisiin veteraanipalveluihin 100 000 €. Aiemmin kunta-aikana avustuksia ja palveluja on tarjottu Lohjalla, Vihdissä, Karkkilassa ja Espoossa. Tämän hienon päätöksen myötä ne henkilöt, jotka eivät kuulu lakisääteisten rintamaveteraaneille kotona asumista tukevien palveluiden piiriin, saavat jatkossa maksutta omana toimintona kotihoidon palveluja ja päivätoimintaa sekä ostopalveluna tuotettavaa turvapalvelua.

Avokuntoutusta myönnetään 30 kuntoutuskertaa vuodessa ja jalkahoitoa 6 kertaa vuodessa. Lisäksi myönnetään palvelun myöntämisen perusteiden täyttyessä siivousapua maksutta 4 tuntia kuukaudessa ja korvataan lääkkeiden koneellisen annosjakelun kustannukset palvelun myöntämisen perusteiden täyttyessä. Lisäksi rintamaveteraanien ja sotainvalidien leskille ja puolisoille myönnetään avokuntoutusta 10 kuntoutuskertaa vuodessa ja jalkahoitoa kolme kertaa vuodessa.

Palvelujen myöntäminen perustuu Vanhuspalvelulain mukaiseen palvelutarpeen arviointiin.

Päätös on hieno, ja se kunnioittaa sotasukupolvemme perintöä. Tämä on erinomainen esimerkki kaikille hyvinvointialueilla koko Suomessa.

Kyllikki Kosken video