TIETOA MEISTÄ

Tammenlehvän Pohjois-Pohjanmaan perinneyhdistys perustettiin 30.11.2021 Oulussa, Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • hoitaa ja vaalia sotiemme 1939–45 ja sotasukupolven perinteitä sekä arvoja
  • toimia alueellisen perinnetyön koordinoijana ja toteuttajana sekä ylläpitää yhteenkuuluvuutta ja isänmaallista henkeä
  • edistää ja valvoa sotiemme 1939–45 veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä etuja sekä hyvinvointia.

Yhdistyksen toimialueena on Pohjois-Pohjanmaa. Maakunnan eteläosassa sijaitsevat Kalajokilaakson kunnat ovat sitoutuneet Keski-Pohjanmaan perinneyhdistyksen toimintaan. Maakunnan itäosassa sijaitseva Pyhäjärven kunta on sitoutunut Pohjois-Savon perinneyhdistyksen toimintaan.

Yhdistyksen keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat kunnat (23) ja seurakunnat sekä aluehallintovirasto ja puolustusvoimat. Tammenlehvän Perinneliiton jäsenliittojen alueellisten ja paikallisten yhdistysten osallistuminen perinnetyön suunnitteluun ja toteutukseen on erityisen tärkeää.

Vuoden 2022 aikana yhdistys on jatkanut perinneyhdistyksen toiminnan sekä perinnetyön valmisteluja yhteistyössä yhteistyökumppaneiden, veteraaniyhteisön ja perinnetyötä tekevien yhteisöjen kanssa. Tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä kaikkiin toiminta-alueen kuntiin muodostetaan perinnetoimikunta, joka vastaa mm perinteiden kartoittamisesta ja dokumentoinnista sekä perinnetyön suunnittelusta ja toteutuksesta. Perinnetoimikunta vastaa viestinnästä ja perinneportaalin sisällöntuotannosta perinneyhdistyksen ohjaamalla tavalla.

Veteraanisukupolven tukityön vastuu siirretään veteraaniyhdistyksiltä perinneyhdistykselle. Pohjois-Pohjanmaalla toimivat veteraanipiirit (Sotainvalidi, Sotaveteraani, Rintamaveteraani) sekä niiden paikallisyhdistykset vastaavat jäsenistöönsä kuuluvien tunnusveteraanien, puolisoiden sekä leskien tukityöstä purkautumiseensa saakka. Sotainvalidipiiri on suunnitellut lopettavansa toimintansa vuoden 2023 lopussa. Sotaveteraani- ja Rintamaveteraanipiirin arvioidaan lopettavan toimintansa vuoteen 2025 mennessä.

Perinneyhdistys tekee tarvittavat valmistelut yhteistyössä veteraanipiirien kanssa, jotta yhdistyksellä on valmius ottaa niiden tehtävät hoitaakseen erikseen sovittuna ajankohtana. Perinneyhdistyksen johto vastaa yhteydenpidosta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueeseen. Tavoitteena on, että nykyisten veteraaniyhdistysten tuki- ja kannattajajäsenet jatkavat edelleen tukityötä, mutta jatkossa perinneyhdistyksen jäseninä.

Taukokangas Oy (Oulainen) vastaa toiminta-alueen sotainvalidien neuvontapalveluista, joihin sisältyy mm sotilasvammalakiin ja kotona asumisen tukemiseen liittyviä tehtäviä. Paula Oikarainen (Oulu) toimii toiminta-alueen sosiaalineuvojana. Tehtävään sisältyy tunnusveteraanien, puolisoiden ja leskien avustushakemusten käsittely, sosiaaliasioista tiedottaminen sekä neuvontapalvelu. Sosiaalineuvoja toimii myös Oulun kaupungin vanhusneuvostossa ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan jäsenenä.

Yhdistys hakee  Tammenlehvän Perinneliiton jäsenyyttä kun liitolle on luotu riittävät resurssit ja kyky ottaa vastaan perinneyhdistyksiä.

Yhteystiedot

Tammenlehvän Pohjois-Pohjanmaan perinneyhdistys
Y-tunnus 3265519-1

osoite; Isokatu 37 as 20, 90100 OULU
sähköposti; pohjois-pohjanmaan.svp@sotaveteraaniliitto.fi
pj Reijo Sallinen 040 554 3912, reijo.i.sallinen@gmail.com
varapj Kari Ahokas 050 068 4534, karitapani.ahokas@gmail.com
sihteeri XXX
valmistelija Raimo Sevón 040 587 5827, pohjois-pohjanmaan.svp@sotaveteraaniliitto.fi
viestintävastaava XXX
perinneportaalin sisältövastaava; XXX
perinneportaalin sisällöntuotanto; XXX
sotainvalidien neuvonta; Elisa Elasvirta ja Henna Somppi
sosiaalineuvonta; Paula Oikarainen 050 550 9114, pohjois-pohjanmaan.svp@sotaveteraaniliitto.fi

Klikkaa tästä lisätäksesi oman tekstisi