Historiallinen kokous Tampereella

Piirikokous

Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin yhdistysten edustajat kokoontuivat Tampereella 23.10.2023. Päivän ohjelmassa oli ylimääräinen piirikokous. Siinä päätettiin yksimielisesti purkaa Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry 30.6.2024 ja siirtää sen toiminta ja tehtävät Sotien 1939 – 1945 Pirkanmaan Perinneyhdistykselle. Lopullinen päätös vaatii vielä toisen piirikokouksen päätöksen. Päätös tehdään 26.3.2024 pidettävässä piirin sääntömääräisessä vuosikokouksessa. Purkamisen valmistelevat toiminnanjohtaja ja hallituksen johdolla työvaliokunta.

Paikallisyhdistysten purkautuminen on meneillään ja vuoden alussa piirissä on vielä jäljellä 21 yhdistystä, joista suuri osaa purkaan toimintansa 2024 aikana. Meille kaikille on tärkeätä, että ensisijaisesti veteraanit, puolisot ja lesket siirretään PirPeryn kunniajäseniksi, että heidän etunsa säilyvät. Tärkeätä on myös muun jäsenistön siirtyminen PirPeryyn. Toiminta vaatii resursseja ja painoarvoa. Sitä edustaa mahdollisimman laaja jäsenkunta.

Puhumassa Pirha:n integraatiojohtaja Tuukka Salkoaho.

Piirineuvottelu

Kokouspäivään kuului myös piirineuvottelu. Sen ydin oli Pirkanmaan hyvinvointialueen edustajien puheenvuorot veteraanien, puolisoiden ja leskien hoivapalveluista. Samaa teemaa käsitteli myös piirimme sosiaalineuvoja Tuomo Koiranen.

Viesti PIRHA:sta oli, että erityisvanhuspalvelulakia ei ole muutettu ja veteraanien laissa säädetyt palvelut jatkuvat entisellään. Muutoksia voi aiheuttaa palveluiden harmonisointi, joka vaikuttaa kuntien tarjoamiin ylimääräisiin palveluihin tai sellaisiin rajatapauksiin, joissa kunta on tulkinnut henkilön kuuluvaksi veteraanipalveluiden piiriin, mutta PIRHA:n tulkinta ei ole sama. PIRHA nouddattaa asiassa KELA:n luokitusta. Paikallisesti palvelutorit ja niillä palvelevat vanhusten palveluneuvojat ovat lain mukaan velvollisia tekemään palvelutarvekartoituksia veteraaneille. Kartoitus määrittää veteraanille kuuluvat palvelut. Jos yhteistä näkemystä ei synny, niin piirimme sosiaalineuvoja on henkilö, joka voi edistää asian selvittämistä yhteistyössä PIRHA:n kanssa. PIRHA:ssa veteraaniasioita hoitavat edelleen Kaisa Taimi ja Pauliina Ylipahkala. Olemme siis kokeneissa ja hyvissä käsissä. Piirin sosiaalineuvoja Tuomo Koiranen on jakanut yhdistyksille yhteystiedot PIRHA:n palveluihin sekä diasarjan, jossa palveluiden periaatteet on selvitetty.

Piirin toiminta-ajatus on, että kukaan ei saa jäädä yksin palvelutarpeidensa kanssa. Kaveria ei jätetä.

Sotien 1939-1945 Pirkanmaan perinneyhdistyksen puheenjohtaja Jouni Koskela.

Toiminnanjohtaja
Veli-Matti Heinijoki