Nuoren viesti sotiemme veteraanien perinteestä: Unohtaminen on kenkkua

Pyry Vaismaa

Nuori yliopisto-opiskelija Pyry Vaismaa esitti videotervehdyksen valtakunnallisten veteraanijärjestöjen hengellisten päivien osallistujille Tampereella. Hän kertoi, mitä nuoret ajattelevat isänmaasta ja sotien perinnetyöstä.

Pyry toi hyvin esille, miten pitää tuntea historiaa, jotta voi ymmärtää nykyisyyttä, ja jotta voi rakentaa tulevaisuutta. Sotiemme veteraanien perinnetyöstä Pyry, joka on vuoden 2020 ylioppilas Tampereen Kalevan lukiosta, sanoi ytimekkäästi: ”Unohtaminen on kenkkua.”

Pyryn videotervehdys sekä historian opettajien Juha Heinosen ja Harri Päiväsaaren alustus tämän päivän kouluopetuksesta pohjustivat paneelikeskustelua. Keskustelijoina olivat Vapaussodan Perinneliiton toiminnanjohtaja Sami Rantanen, historian opettaja Juha Heinonen, Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Osmo Suominen, kansanedustaja Anna Kontula ja Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhtymäjohtaja Tapani Rantala (kuvassa vasemmalta oikealle). Puheenjohtajana toimi allekirjoittanut.

Paneelikeskustelu

Juha Heinonen totesi, että hänestä on opettajana tullut eräänlainen ”nykyisyysselittäjä”. Aaltoilevassa keskustelussa tämä tuli monin kohdin esille, kun keskustelijoiden ajatukset ja mielipiteet liikkuivat ylisukupolvisesta yhteenkuuluvuudesta ympäristöpessimismiin.

Yhteenvetona keskustelusta voi todeta, että perinnetyössä nuoria pitää kuunnella, mitä tietoja ja ajatuksia heillä on sotasukupolven työstä. Nuorilta tulee sitten kysyä, mitä haluatte tietää lisää. Meitä kertojia on vielä runsaasti, joille aihe on henkilökohtaisesti läheinen.
Tampereen seurakuntayhtymän AitO-keskuksessa 31.8.-1.9. pidetyillä päivillä oli osallistujia eri puolilta Suomea noin 85. Mukana oli myös uusi kenttäpiispa Pekka Asikainen, joka piti aamumessun saarnan.

Jouni Koskela