Tietoa meistä

Sotien 1939-1945 Pohjois-Karjalan perinneyhdistys ry:n on Ilomantsin torjuntataistelujen päättymisen vuosipäivänä Pohjois-Karjalan rajavartiostossa Onttolassa 13.8.2022 perustettu yhdistys, joka on SVL:n jäsen.

Yhdistyksen tarkoituksena on alueellisena jäsenyhdistyksenä:

  • hoitaa ja vaalia sotien 1939 – 1945 ja sotasukupolven perinteitä ja arvoja Tammenlehvän Perinneliiton periaatteiden mukaisesti, toimia alueellisen perinnetyön koordinoijana ja toteuttajana sekä ylläpitää yhteenkuuluvuutta ja isänmaallista henkeä
  • edistää ja valvoa Suomen sotien 1939 – 1945 veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä yhteiskunnallisia etuja, toimia toimeentuloturvan ja asumisolojen parantamiseksi sekä hoiva- ja kotipalvelujen ja kuntoutuksen edistämiseksi

Yhdistyksen toimialueena ovat Pohjois-Karjalan kunnat. Sen tärkeimmät yhteistoimintakumppanit ovat Tammenlehvän Perinneliiton maakunnalliset jäsenjärjestöt, kunnat, kuntien sivistystoimi, koulut, seurakunnat, Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos sekä alueelliseen neuvottelukuntaan kuuluvat yhteisöt ja yritykset.

Yhdistyksen tärkein tehtävä on veteraanien, puolisoiden ja leskien tukityö ja kaikenpuolisesta hyvinvoinnista huolehtiminen, jotta he voisivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Perinnetyötä tehdään em. rinnalla. Kunnallisten perinnetoimikuntien toimintaa tuetaan yhdessä Pohjois-Karjalan Reservipiirien kanssa.

Yhdistys hakee  Tammenlehvän Perinneliiton jäsenyyttä kun sille on luotu kyky ottaa vastaan perinneyhdistyksiä.  Yhdistys on Pohjois-Karjalan maanpuolustusjärjestöjen kattojärjestön Karjalan Poikien Killan jäsen.

Yhdistyksen vastuulla on luoda vuosien 2021-2022 aikana itselleen kyky ottaa vastaan kaikki nykyisten piirien hoitamat tehtävät, porrastetusti 1.9.2022 alkaen.  Ensimmäisenä sen tulee ottaa hoidettavakseen Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiiri ry:n tehtävät kun piiri puretaan kesällä 2022. Ensimmäisiä tehtäviä ovat perinteisen Muistojen konsertin  ja veteraanijärjestöjen, lottien ja sota-orpojen yhteisen Kirkkopyhän järjestäminen Kontiolahdella.

Yhteistyössä jäsenyhdistysten, kerhojen ja perinnetoimikuntien kanssa hankitaan kannattajajäseniä tukemaan yhdistystoimintaa.

Sotaveteraanijärjestöjen piirien ja perinneyhdistyksen vastuu ja tehtävänjako vuonna 2022 on seuraava:

  • piirit vastaavat oman henkilöstönsä hoiva-, huolto- ja tukityöstä purkautumiseensa saakka
  • perinneyhdistys vastaa perinnetoiminnasta sekä tukee piirin yhdistyksiä, osastoja ja kerhoja hoiva-, huolto- ja tukitehtävässä, valmistautuen ottamaan niiden tehtävät hoitaakseen erikseen sovittuna ajankohtana

Perinneyhdistyksen puheenjohtaja on johtava rehtori Jyrki Huusko (tähän yhteystiedot) ja toiminnajohtajana Jouni Mattila (tähän yhteystiedot). Yhdistyksen viestintävastaavana toimii Mikko Rautiainen (tähän yhteystiedot).

Yhdistyksen toimisto sijaitsee osoitteessa Kalevankatu 24b, 80100 Joensuu.