Perinnetyöverkostot toiminnassa Hämeessä

Valtioneuvoston kanslian asettaman työryhmän saatettua työnsä päätökseen loppuraportin 2023:3 muodossa nähtiin perinneyhdistyksen alueella olevien toimijoiden kanssa välttämättömänä, että asianmukaiset veteraanien perinnetyöverkostot on muodostettava viivyttelemättä.

Raportissa työryhmä suosittelee myös, että ”kaikki veteraaniperinnetyötä tekevät uskaltaisivat lähteä rohkeasti suunnittelemaan ja toteuttamaan uudenlaisia käytännön toteutuksia ja että etsittäisiin ja kokeiltaisiin tapoja tehdä vielä nykyistä enemmän yhteistyötä yritysten ja yksityisen sektorin kanssa”.

Hämeenlinnanseudun Perinneyhdistys käynnistikin toimialueellaan toimet veteraaniperinnetyön tulevaisuuden järjestämistä koskien kuntien, seurakuntien ja opetustoimen edustajien kanssa heti huhtikuussa 2023.
Hämeenlinnanseudun veteraaniperinnetyön yhteistyöverkostoon perustettiin alkuvaiheessa alueenkuntien-, seurakuntien- ja opetuspalveluiden verkostot. Lisäksi yhteistyöverkostoon kutsuttiin Panssariprikaatin, Panssarimuseon ja Museo Militarian edustus.
Näin ollen kaikki tärkeimmät kanavat saatiin yhteistoiminnan piiriin ja informoiduiksi.

Nyt keväällä 2024 voidaan todeta, että verkostot toimivat ja ovat aktiivisia, itsenäisiä elimiään, jotka koordinoivat toimialansa toimintaa, ylläpitävät perinteitä ja myös kehittävät uusia tapoja ylläpitää tammenlehvän sukupolven perintöä yllä.

Verkoston avulla koordinoidaan ja suunnitellaan veteraanien perinnetyötä Hämeenlinnanseudulla yli kunta- ja seurakuntarajojen. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä perustettu verkosto jatkaa 8.11.2023 lakkautetun Veteraaniasioiden toimikunnan/neuvottelukunnan työtä seuraavien lähivuosien aikana. Tehtävänä on näin edelleenkin ” Edistää kansallisen veteraanipäivän viettoa ja huolehtia muista veteraanien arvostukseen liittyvistä kysymyksistä”.

Opetustoimenverkostoa ideoimassa toimintaansa keväällä 2023.