Tietoa meistä

Tammenlehvän Perinneliiton historia

Tammenlehvän Perinneliiton tarkoituksena on vaalia Suomen vuosina 1939-1945 käymien sotien ja niiden veteraanien sekä veteraanisukupolven perinteitä ja välittää niitä eteenpäin seuraaville polville. Liiton tavoitteena on löytää sellaiset veteraaniperinteen henkiset ja aineelliset ilmenemismuodot, jotka suomalaisen yhteiskunnan kannalta ovat tärkeitä vielä vuosikymmentenkin kuluttua sekä löytää tälle perinteelle jatkuvuutta ylläpitävät vastuunkantajat. Toiminnan painopiste on valtakunnallisesti merkittävän perinneaineiston ylläpitämisessä ja yleisön saataville tuomisessa sekä veteraanisukupolven arvojen vaalimisessa.  

Mitä ovat veteraanisukupolven arvot?  

 • Uhrautuvaisuus
  E
  päitsekäs toiminta, kyky asettaa yhteisen hyvän oman edun yläpuolelle. 
 • Periksiantamattomuus
  S
  isukkuus, tahto tehdä työtä tavoitteen eteen vastoinkäymisistä huolimatta. 
 • Velvollisuudentunto
  Kyky ymmärtää ja kantaa vastuunsa; tehdä se, mikä on oikein eikä se, mikä on helpointa. 
 • Usko tulevaisuuteen 
  T
  ahto tehdä osansa sen eteen, että myös meidän jälkeemme tulevilla olisi mahdollisimman hyvä elää, yhteiskunnan rakentaminen ja kehittäminen. 
 • Rauhan säilyttäminen
  S
  itoutuneisuus säilyttää ne taloudelliset, poliittisen ja sosiaaliset olosuhteet, jotka ylläpitävät rauhanomaista rinnakkaiseloa paitsi keskenämme, myös naapureihimme. Rauha on ajatuksia ja asenteita, sanoja ja tekoja, vakaumusta ja valintoja.  
 • Isänmaallisuus
  Oman kulttuurin, kansallistunnon ja -aarteiden vaaliminen; itsenäisyytemme, rauhamme ja turvallisuutemme arvostaminen sekä ymmärrys siitä, että niistä on maksettu aivan liian suuri hinta unohdettavaksi tai itsestäänselvyytenä otettavaksi. 
 • Oikeudenmukaisuus
  Tasa-arvo, yhdenvertaisuuden ymmärtäminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ikään, sukupuoleen, ihonväriin tai suuntautumiseen katsomatta. Komppaniassa syötiin samaa laihaa soppaa, olipa päällikkö tai sotamies. 
 • Lähimmäisen huomioonottaminen
  Muiden auttaminen; toisten huomioiminen niin jokapäiväisissä teoissa kuin sanoissa; kohteliaisuus ja hyvä käytös. Kaveria ei jätetä vieläkään.  

Liiton alaisuudessa on toiminut lukuisia esimerkiksi opetuksen, museoiden tai muistomerkkien kartoittamiseen keskittyneitä työryhmiä, joiden työn tuloksia on nähtävissä tällä sivustolla. Liitto on vuosien aikana taltioinut satoja veteraanihaastatteluja (jotka löydät täältä) sekä julkaissut oppaita ja muuta kirjallisuutta. Lisäksi se on toiminut aktiivisesti varmistaakseen Suomen sotavuosien historian tuntemuksen välittymisen uusille polville opettajia ja oppilaita ja on mm. järjestänyt sotahistoriallisia opintoretkiä vuosien 1939-1945 taistelupaikoille.  

Liiton perustaminen

Tammenlehvän Perinneliitto perustettiin 24.4.2003. Liiton perustajajäseniä ovat Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto, Rintamanaisten liitto sekä Sotainvalidien Veljesliitto.  

Lisää tietoa liittoa perustamassa olleista veteraaniliitoista ja niiden historiasta: