Veteraaneille

 • Veteraanien tuet ja etuudet
  Suomen sotien 1939 – 1945 sotainvalideilla sekä rintamatehtävissä olleilla miehillä ja naisilla eli rintamaveteraaneilla on laeissa ja asetuksissa säädetty oikeus saada valtion varoin eräitä erityisetuuksia.

  Osittain niiden saantiin ovat oikeutettuja myös eräissä sotaan liittyvissä tehtävissä palvelleet henkilöt sekä vuosien 1945–52 miinanraivaajat. Kuntoutusta haetaan Valtiokonttorilta ja miinanraivaajat ovat oikeutettuja Kelan rintamalisään.

  Lue lisää kaikista tuista ja eduista

 • Veteranernas tjänster
  För krigsinvaliderna samt män och kvinnor som tjänat vid fronten under Finlands krig 1939–1945 och frontveteranerna, har i lagar och förordningar stipuleratsrätt att erhålla särskilda förmåner av staten. Delvis gäller denna rättighet också personer som i särskilda uppdrag tjänat försvarsmakten, samt minröjare under perioden 1945-1952. Ytterligare ingår rätt till rehabilitering via Kela, för minröjarna också via Statskontoret.

  Läs mera om tjänster och förmåner

 • Hakulomakkeet ja -ohjeet Valtionkonttorin ohjeet ja hakulomakkeet
 • Rintamalisäkortti
  Kaikilla Suomessa tai ulkomailla asuvilla veteraaneilla ja miinanraivaajilla eli rintamalisän saajilla on oikeus rintamalisäkorttiin. Tämä kortti on nyt postitettu Kelasta kaikille vastaanottajille. Rintamalisäkortti ei korvaa käytössä olevaa Kela-korttia.

  Lue lisää rintamalisäkortista

 • Piirien sosiaalineuvojat

  Sosiaalineuvojat piireittäin ja yhteiýstiedottain