Rintamalisäkortti

Rintamalisäkortit on nyt postitettu vastaanottajilleen

Kaikilla Suomessa tai ulkomailla asuvilla veteraaneilla ja miinanraivaajilla eli rintamalisän saajilla on oikeus rintamalisäkorttiin. Tämä kortti on nyt postitettu Kelasta kaikille vastaanottajille.

Rintamalisäkortti ei korvaa käytössä olevaa Kela-korttia.

Miksi Rintamalisäkortti on postitettu

Kela on lopettanut kuvallisten Kela-korttien myöntämisen 13.10.2008. Kortissa oli iso R-kirjain takana osoittamassa, että henkilölle oli myönnetty jokin veteraanitunnus. Jos kortti oli kadonnut tai sitä ei ollut, oli veteraaneilla vaikeuksia osoittaa olevansa tunnuksen omaava veteraani, saadakseen hänelle myönnettäviä alennuksia ym. kunta- ja kaupunkikohtaisia etuuksia. (Kaikki tuohon päivämäärään mennessä myönnetyt kuvalliset Kela-kortit ovat kuitenkin edelleen voimassa). Kuvattomassa Kela-kortissa näitä tunnuksia ei ole.

Näistä epäselvyyksistä johtuen Kela yhteistyössä veteraanijärjestöjen kanssa sopivat, että Kela tekee uuden kortin Rintamalisäkortin ja postittaa sen kaikille.

Veteraanit ja sodan jälkeen miinanraivaamistehtäviin osallistuneet asevelvolliset voivat osoittaa tällä kortilla oikeutensa erilaisiin veteraanialennuksiin ja -palveluihin.

Henkilöllisyys todistetaan kuvallisella henkilötodistuksella kortin käytön yhteydessä.

Rintamalisäkortti ja henkilöllisyystodistus tarvitaan esim.

  • Terveyskeskusmaksut on lähes kaikkialla poistettu tunnuksen omaavilta veteraaneilta. Epäselvissä tapauksissa henkilöllisyystodistus, Kela-kortti ja rintamalisäkortin avulla asia varmistetaan,
  • Lääkealennuksen (10 %) saa apteekista, jos on kuvallinen Kela-kortti. Jos sitä ei ole, henkilöllisyystodistus, Kela-kortti ja rintamalisäkortti näytettävä ostojen yhteydessä.
  • Esim. julkisten liikennevälineiden maksuton käyttö on myönnetty useissa kaupungeissa ja kunnissa.
  • Teatteri ym. tapahtumalipuissa on joskus alennuksia tunnuksen omaaville veteraaneille.
  • Veteraanin kuoltua omaiset voivat hoitaa hautapaikan esittämällä vainajan henkilöllisyys todistuksen ja rintamalisäkortin seurakunnassa.

Rintamalisäkortilla ei saa mitään ns. uusia etuuksia.

Lakisääteiset etuudet, kuntoutus ja palvelut tulevat asuinkunnan /kaupungin kautta. Siellä on Kelan kautta saadut tiedot kaikista rintamalisän saajista, joten siellä ei Rintamalisäkorttia tarvitse esittää näitä palveluja saadakseen.

Jos rintamalisäkortti katoaa, Kelasta voi tilata uuden. Uusi kortti toimitetaan muutaman viikon kuluessa. Väliajaksi Kela lähettää paperisen todistuksen.

Kortti on sinivalkoinen. Sen toisella puolella on henkilön nimi ja toisella puolella ohje käyttöä varten suomeksi ja ruotsiksi.