Veteraani on kunniakansalainen – vai onko?

Veteraaniliittojen yhteinen sosiaali- ja terveyspalvelutoimikunta kokoontui pj. Pekka Paateron johdolla 8.8.2023 Pasilassa. Osa toimikunnan jäsenistä keskeytti lomansa kokouksen vuoksi, ja vilkkaassa keskustelussa käytettiin jälleen yli 50 puheenvuoroa. Toimikunnassa on sisäistetty veteraanien hyvinvoinnin merkitys.

Hyvinvointialueiden kyky ja mahdollisuudet huolehtia lakisääteisistä veteraanipalveluista huolettaa edelleen toimikuntaa. Uudelle organisaatiolle ja osin uusille veteraanitehtävien hoitajille riittää vielä toistaiseksi ymmärrystä. Joillakin alueilla ilmenee kuitenkin lähes periaatteellista ilmeisesti yhdenvertaisuusperusteista kumpuavaa vastustusta noudattaa lakia veteraanien kotiin vietävistä palveluista. Tätä ei voi hyväksyä.

Lain merkitys

Laki tarjoaa veteraaneille muuta vanhusväestöä paremmat palvelut, ja se on ihan oikein, kun kyseessä ovat kunniakansalaisemme. Muutoinhan koko termi olisi sanahelinää. Tätä ei kuitenkaan ole täysin sisäistetty kaikilla alueilla. Veteraaniliitoilla riittääkin työtä pitää huolta hupenevan veteraanijoukkomme hyvinvoinnista. Samalla Tammenlehvän perinneliiton on valmistauduttava vastuunvaihtoon ja tukitehtävän katkeamattomaan hoitamiseen.

Veteraanipiirien ja alueellisten perinneyhdistysten rooli

Toimikunta totesi nykyisten veteraanipiirien ja alueellisten perinneyhdistysten olevan avainasemassa veteraanitukien toteutumisessa. Organisaatiot ovat (noin) maakunnallisina toimijoina sopiva vastinpari hyvinvointialueille. Piireihin ja perinneyhdistyksiin kuuluville sosiaalineuvojille lankeaa alan asiantuntijoina merkittävä rooli tukityön onnistumiselle ja jatkuvuudelle läpi rakennemuutoksen.

Rakennemuutokseen ja vastuunvaihtoon liittyy myös Rintamaveteraaniasioiden neuvottelukunnan (RINE) mandaatin päättyminen vuoden 2024 aikana. Tärkeä informaatiokanava päättäjien ja kentän edustajien kesken on syytä säilyttää, sillä tukityö jatkuu vielä 2030-luvulle. Toimikunta on kuitenkin avoin uusille toimintatavoille.

Veteraanityön organisointi

Valtioneuvoston kansliaan asetetun veteraaniperinnetyötä pohtineen työryhmän loppuraportissa (maaliskuu 2023) esitetään tarve pohtia valtakunnallista veteraaniasiaa nykyistä laajemmin. Tämä johtuu paitsi veteraanikentän rakennemuutoksesta, myös kriisinhallintaveteraanien ja mahdollisten tulevien Nato-veteraaniemme tukitarpeista. Julkisessa mediassa on jopa väläytelty tukea esim. Ukrainassa taistelleille suomalaisille vapaaehtoistaistelijoille. Kun Puolustusministeriölle jo sovitellaan veteraaniperinnetyön vastuuroolia valtionhallinnossa, voisi ministeriö luontevasti ohjata veteraaniasioiden kokonaisuutta.

Tehtävä on vähintäänkin vaativa ja poikkihallinnollinen. Se sitoisi yhteen ainakin puolustus-, sosiaali- sekä opetus- ja kulttuurihallinnon alat. Lisäksi Valtionvarainministeriö linkittyy työhön Valtiokonttorin kautta. Tältä pohjalta voisikin muotoutua uusimuotoinen RINE, vaikkapa Veteraaniasioiden neuvottelukunta VENE. Toimikunta tulee esittämään asian käsittelyä veteraaniliittojen hallinnoille.

Presidentti Niinistö kättelemässä Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin saaneita veteraaneja 2018, taustalla Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen (kuva Matti Porri)

Presidentti Niinistö kättelemässä Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin saaneita veteraaneja 2018, taustalla Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen (kuva Matti Porri)

Sorrumme usein maalaamaan tulevaisuudet riskit ja uhkat lannistavan tummin sävyin. Me suomalaiset ymmärrämme kuitenkin kunniakansalaistemme tuki- ja perinnetyön taustat ja tarpeet niin laajasti ja syvästi, että veteraanityössä lannistumiselle ei ole mitään aihetta. Veteraanikenttä ja sen tehtävät toki muuttuvat. Me muunnamme organisaatioitamme ja tehtäviemme sen mukaisesti.

Veteraanityö jatkuu!