Ajankohtaista

Maaliskuun alussa veteraaneja oli 1 911

Tiesitkö, että yli puolet heistä on naisia?

Naisen työ on aina ollut jollain tapaa näkymättömämpää kuin miesten, silti se on yhtä arvokasta. He olivat paitsi veteraanien puolisoja myös lasten kasvattajia, tehtaiden toiminnan varmistajia, tilojen ja eläinten hoitajia ja selviytyjiä. Naisilla oli vahva henkinen asema Suomen jälleenrakennuksessa, kun sodasta palasi enemmän tai vähemmän traumatisoituneita miehiä.
Sotavuosina rintaman välittömässä läheisyydessä toimi jatkuvasti yli 20 000 naista. He olivat lottia, sotilaskotisisaria, apusisaria, lääkäreitä sekä työvelvollisia.

Enimmillään heinäkuussa 1944 puolustusvoimien palveluksessa oli rivissä 34 282 naista. Heistä palkattuja henkilöitä oli 9 796, lottia 19 446 ja muita naisia 5 039, jotka työskentelivät rintamalla lääkintä-, ensiapu- ja hoitotehtävissä sekä ruokahuollossa.
Jatkamme veteraanityötä viimeiseen mieheen ja naiseen.

Kaveria ei jätetä.

SA-kuva
Vilhonvuorenkadun pommisuoja, lottia ruokapuuhissa.
Helsinki 1941

#himmetäeimuistotsaa #sotiemmeperinne #sotaveteraanit #sotiemmenaiset #veteraanityöjatkuu #kaveriaeijätetä