Ajankohtaista

Venäjä-yhteistyö jatkuu haasteista huolimatta

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys on viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana tehnyt Venäjälle suuntautuvaa työtään hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Toimintaan ovat ratkaisevasti vaikuttaneet niin koronarajoitukset kuin Venäjän käynnistämä täysimittainen hyökkäyssota Ukrainassa sekä Suomen ja Venäjän välisten suhteiden tilanne. Sama kokemus on varmasti ollut myös luovutetun alueen pitäjäyhteisöillä, joiden kanssa yhdistyksen yhteistyö on ollut tiivistä. Kokonaan vaille tuloksia me emme ongelmista huolimatta ole kuitenkaan jääneet.

Viipurin musiikkikoulun opettajat juhlistavat sankarivainajien kotiuttamistilaisuutta 2023

Viipurin musiikkikoulun opettajat juhlistavat sankarivainajien kotiuttamistilaisuutta 2023

Yhdistyksen perustyötä, kentälle jääneiden etsintää Venäjällä, omat ryhmämme eivät ole neljään vuoteen tehneet, emmekä tänä kesänäkään ole rajan taakse menossa. Tärkeätä kuitenkin on, että yhteydenpito venäläisiin etsintäryhmiin niin Kannaksella kuin Laatokan Karjalassakin on voinut jatkua. Tämän yhteistyön tuloksena me olemme vuosina 2021, 2022 ja 2023 voineet kotiuttaa yhteensä 166 suomalaisen sankarivainajan jäänteet. Merkittävää tässä on ollut myös Venäjän viranomaisten myönteinen suhtautuminen matkoihimme.

Venäläisetsijöiden löytämiä suomalaisia sankarivainajia luovutetaan yhdistyksen edustajille Kannaksella 2022.

Venäläisetsijöiden löytämiä suomalaisia sankarivainajia luovutetaan yhdistyksen edustajille Kannaksella 2022.

Suurimpana huolen aiheenamme tällä hetkellä ovat luovutetun alueen sankarihautausmaat, jotka ovat olleet venäläisviranomaisten erityisen huomion kohteena. Yhteistyöosapuolemme useista kirjeistä on käynyt ilmi, että pitäjäyhteisöjen 1990-luvulla hyvässä yhteistyössä paikallishallintojen kanssa aikaansaamia muistomerkkejä pidetään Venäjän nykyisen lainsäädännön perusteella omavaltaisina ja vuoden 1992 valtiosopimuksen käytänteiden vastaisesti pystytettyinä.

Viipurin tulli sinetöi kotiutettavat arkut Pietari-Paavalin kirkossa 2023.

Viipurin tulli sinetöi kotiutettavat arkut Pietari-Paavalin kirkossa 2023.

On käynyt myös ilmi, että Venäjän viranomaiset edellyttävät kaikkien hautamuistomerkkien tekstien tarkastamista ja muuttamista Venäjän nykyisen lainsäädännön mukaisiksi. Muussa tapauksessa niihin voidaan kohdistaa toimenpiteitä, kuten ainakin Kirvussa ja Kanneljärvellä on tapahtunut. Näiltä osin joudumme varmasti vielä tekemään työtä tilanteen ratkaisemiseksi.

Kanneljärven vuonna 1991 pystytetty sankarihautausmaan muistomerkki 2010 ja 2024.

Kanneljärven vuonna 1991 pystytetty sankarihautausmaan muistomerkki 2010 ja 2024.

Sankarihautausmaita koskevan tilanteen selkiyttämiseksi yhdistys lähetti viime vuoden puolella yhteistyöosapuolelleen Vojennye Memorialylle Moskovaan kaikista sankarihautausmaista paikkatiedot ja haudattujen määrät sisältävän uudistetun luettelon. Yhteistyössä Karjalan Liiton ja pitäjäyhteisöjen kanssa ryhdyttiin lisäksi kokoamaan ja lähettämään Venäjän viranomaisten edellyttämiä tarkennettuja hautausmaatietoja. Tämä tietojen lähettäminen, jonka toivotaan tuottavan tulosta, jatkuu edelleen.

Kanneljärven vuonna 1991 pystytetty sankarihautausmaan muistomerkki 2010 ja 2024.

Kanneljärven vuonna 1991 pystytetty sankarihautausmaan muistomerkki 2010 ja 2024.

Yhdistys on luonnollisesti informoinut ulkoministeriötä ja puolustusministeriötä etsintöjä ja sankarihautausmaita koskevasta tilanteesta. Ministeriöt pitävät tärkeänä, että yhdistys jatkaa haasteista huolimatta tehtäviensä mukaista yhteydenpitoa venäläisiin osapuoliin. Ongelmat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan käytännön toimijoiden, Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen ja Vojennye Memorialyn, kesken.

Tähän tarvitaan jatkossakin Karjalan Liiton ja pitäjäyhteisöjen vahvaa tukea.

Kaikki kuvat: Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen arkisto