Pohjois-Kymen Perinneyhdistyksen puheenjohtajan tervehdys

Perinneyhdistyksen puheenjohtajan tervehdys!

Yhdistyksemme on perustettu 4.6.2021. Toimintamme jatkuu aktiivisena. Hallituksemme jäsenistö edustaa monipuolisesti mm. alueemme maanpuolustusjärjestöjä ja jokaiselle jäsenelle on sovittu oma vastuualue. Lisäksi meillä on edustaja Iitistä ja varapuheenjohtajanamme toimii Karjalan prikaatin apulaiskomentaja. Toimintamme tueksi perustamme neuvottelukunnan tulevassa hallituksen kokouksessa. Haasteena yhdistyksellemme on, että Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri ja Kouvolan Sotaveteraaniyhdistys lopettavat toimintansa kuluvan vuoden lopussa ja meidän tehtävämme on jatkossa huolehtia sotaveteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä hyvinvoinnista ja jakaa sotaveteraanien suvun perintöä. Sotaveteraaneja on Suomessa alle 4000, josta määrästä sotainvalideja 700 sekä puolisoja ja leskiä 12.000. Yhdistyksemme alueella Kouvolassa ja Iitissä sotaveteraaneja on 83, puolisoja ja leskiä 179. Kannattajajäseniä on yhteensä 426, joten yhdistyksemme jäsenmäärä on yli 700 mukaan luettuna nykyiset jäsenemme.

Olemme tyytyväisiä siihen, että Kouvolan kaupunki on luovuttanut käyttöömme Porukkatalossa olevan perinnetilan, jota edelleen kalustamme ja jossa pidämme kokouksia sekä perinteeseen liittyviä tilaisuuksia. Kyseiseen tilaan kalustamme myös lokakuun alussa työnsä aloittaneen toiminnanjohtajan Tuija Kurjen työtilan.

Mielestäni perinneyhdistyksien tavoitteena tulisi olla, että teemme työtä yhdessä riippumatta siitä mihin perinnejärjestöön kuulumme. Tästä hyvänä esimerkkinä on Kouvolan Seudun Lottaperinneyhdistyksen vierailu Porukkatalossa perinnetilassamme 28.9. noin 70 jäsenensä voimalla.

Hyvät perinnetyön ystävät!

Vähintäänkin kaksi asiaa tekee puheenjohtajan nöyräksi. Ensimmäinen niistä on yhdistyksemme toiminnan kehittäminen sellaiseksi, että Sotaveteraaniliittomme perinnetyölle asettamat tavoitteet toteutuvat yhdistyksemme toiminta-alueella ja toinen on jylhä luonto, jota olen voinut ihailla Lapin ruskassa Pyhätunturilla. Oheinen kuva on Suomen suurimman kurun rappusilta. Tulkaa toimintaamme mukaan!

Antti Laherto, puheenjohtaja

Ruskaretkellä