Soihdunkantajan vaihto lähestyy, tule mukaan joukkoomme!

Kouvolan Sotaveteraanit ry on kokouksessaan 17.11.2022 päättänyt purkaa yhdistyksen ja tavoitteena on, että toiminta loppuu vuoden vaihteessa ja vastuu Sotaveteraaneista, heidän puolisoistaan ja leskistään siirtyy perinneyhdistyksellemme. Samoin Kymenlaakson Sotaveteraanit ry kokouksessaan 24.11.2022 on päättänyt purkaa yhdistyksen ja lopettaa toimintansa vuoden vaihteessa.

Tämä tarkoittaa sitä, että toiminta siirtyy kokonaisuudessaan Kouvolassa ja Iitissä sekä myös Etelä-Kymenlaaksossa perustetuille perinneyhdistyksille. Olemme hallituksessa käyneet keskustelua toimintamme toteuttamisesta ja sen tueksi olemme perustaneet Alueellisen neuvottelukunnan. Tämän jäsenet koostuvat Kouvolan ja Iitin alueella merkittävissä tehtävissä olevista henkilöistä. Olen puheenjohtajana yhdessä toiminnanjohtajan kanssa alueellamme vastuussa siitä, että toiminta jatkuu aktiivisena. Keskusteluissa eri tilaisuuksissa olen asettanut tavoitteen, että jatkamme mahdollisimman paljon lopetetun sotaveteraaniyhdistyksen viitoittamalla tavalla edellyttäen, että kaikkiin niihin tilaisuuksiin, joita järjestämme osallistuu kunniakansalaisiamme edelleen. Mikäli toimintaamme ei tavoita heitä, olemme eittämättä tilanteessa, että tilaisuuksien määrää joudutaan harventamaan.

Alueellisten perinneyhdistysten (Alpery) päätehtävä on hoitaa ja vaalia sotien 1939–1945 ja sotasukupolven perinteitä ja arvoja. Tämän periaatteen on luonut Tammenlehvän perinneliitto ja lisäksi määrännyt, että perinneyhdistykset toimivat perinnetyön koordinoijana ja toteuttajana omalla alueellaan ja niiden on ylläpidettävä yhteenkuuluvuutta ja isänmaallista henkeä. Lisäksi tehtävämme on edistää ja valvoa Sotaveteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä yhteiskunnallisia etuja, toimia toimeentuloturvan ja asumisolojen parantamiseksi sekä kotipalvelujen ja kuntoutuksen edistämiseksi.

Tavoittelemme toiminnassamme saamaan kansalaisia ja yhteisöjä tukemaan veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä tukitoimintaa ja alueellista perinnetyötä. Lisäksi haluamme verkostoitua ja olla yhteistoiminnassa perinnetyön tarkoitusperiä edistävien julkisten, yksityisten, yhteisöjen ja säätiöiden sekä viranomaisten kanssa.

Perinneyhdistyksemme jäsenmäärä on n. 650–700 henkilöä vuoden 2022 lopussa. Tunnuksen omaavia miehiä 25 ja naisia 55. Puolisoja ja leskiä on n. 175 henkilöä. Toimintaamme mukaan siirtyviä kannatusjäseniä on n. 400.

Sotien 1939–1945 Pohjois-Kymen Perinneyhdistyksen puheenjohtajana toivotan kaikki toiminnastamme vähänkin kiinnostuneet tulemaan mukaan toimintaamme. Haluan, että kunniakansalaistemme elämänehtoo soljuu mahdollisimman rikkaana loppuun saakka. Haasteita toiminnassamme riittää jokaiselle.

Toivotan kaikille hyvää Joulunodotusta!

Puheenjohtaja Antti Laherto