Yhdistyksen toimialueena on Keski-Suomen kunnat ja kotipaikkana Jyväskylä.

Perinneyhdistyksen tehtävänä on mm.

– huolehtia sotiemme veteraaneista, heidän puolisoistaan ja leskistään,

– valvoa heidän etujaan mm. hoito-, korvaus- ja kuntouttamisasioissa,

– tukea heidän kotona-asumistaan,

– luoda toimiva tukiverkosto kotona ja laitoksissa asuville veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskilleen,

– ylläpitää sotien 1939-1945 keskisuomalaisia sotilas- ja kotirintamaperinteitä sekä siirtää ne tuleville sukupolville,

– järjestää isänmaallisia tapahtumia ja juhlia yhdistyksen jäsenille ja toimijoille,

– edistää toiminta-alueellaan maanpuolustushenkeä yhteistyössä eri järjestöjen ja viranomaisten kesken,

– koordinoida ja yhteensovittaa maakunnassa ja kunnissa tehtävää perinnetoimintaa kuten itsenäisyyspäivä, kaatuneitten muistopäivä, kansallinen veteraanipäivä, puolustusvoimien lippujuhla, sotainvalidipäivä, perinnejoukkojen vuosipäivät, seppeleiden laskut ja muut veteraaniperinteen kunniatehtävät yhteistyössä kuntien, seurakuntien ja maanpuolustustyötä tekevien tahojen kanssa,

– laatia tapahtumista vuosisuunnitelma sekä

– tallentaa ja julkaista veteraaniperinnettä mahdollisuuksiensa mukaan

Perinneyhdistykselle perustetaan kuntakohtaiset perinnetoimikunnat, jotka vastaavat itsenäisinä toimijoina toiminta-alueensa perinnetyöstä. Toimikuntia ei rekisteröidä.