Veteraanien työ esillä Ilomantsissa

Sotainvalidit, Sotaveteraanit ja Rintamaveteraanit ovat tehneet Ilomantsissa arvokasta työtä veteraaniveljien auttamisessa ja sotasukupolven perinteen vaalimisessa.  Nämä kolme veteraanijärjestöä ovat jo pitkän aikaa tehneet Ilomantsissa hyvää yhteistyötä ja se tiivistyi tultaessa 2000-luvulle. Vuonna 2016 ilmestyi Jorma Ikosen ja Matti Kallion toimittama kirja, Teidän nyt vuoronne on.

Historiakirjasta ja perinnehuoneesta nousee esille näiden kolmen veteraanijärjestön valtava työ veteraaniveljien auttamiseksi sotien jälkeisenä aikana. Yksi merkittävä jokasyksyinen tapahtuma on ollut invalidikeräys. Alkuaikoina kerättiin viljaa ja perunoita, siitä muistoina ovat aittojen oviin kiinnitetyt keräyksestä kertovat laatat. Näitä laattoja on saatu myös perinnehuoneeseen.

Kovien kansien väliin on saatu Ilomantsin Sotainvalidit ry:n 1941 – , Ilomantsin Rintamaveteraanit ry:n 1965-2020 ja Ilomantsin Sotaveteraanit ry:n 1966-2020  historiikit. Ilomantsin sotainvalidit toimivat edelleen, mutta toimivat hyvässä yhteistyössä vuoden 2021 alusta toimintansa aloittaneen Sotien 1939-1945 Ilomantsin perinnetoimikunnan kanssa.

Perinnetoimikunnan tehtävänä on sotasukupolven tekemän työn esilletuominen ja veteraanien asioista huolehtimien viimeiseen iltahuutoon saakka. Käytännön tehtävinä ovat mm. tilaisuuksien järjestäminen veteraaneille, leskille ja palvelutunnuksen omaaville. Lisäksi toimikunta osallistuu kansallisen veteraanipäivän, kaatuneiden muistopäivän ja itsenäisyyspäivän järjestelyihin yhdessä kunnan ja seurakuntien kanssa.

Perinnehuone sijaitsee Kotimäen Pitotuvalla Kuva: Matti Kallio
Perinnehuoneeseen pääsyä voi tiedustella puh. 040 1621 806 (Armi Ilvonen) 

Perinnehuone on kunnianosoitus veteraaneille. Veteraanijärjestöjen viirit vitriinien päällä kutsuvat vieraat tutustumaan ilomantsilaiseen veteraaniperinteeseen Kotimaen Pitotuvalle. Perinnehuone haluttiin rakentaa sellaiseen paikkaan, johon on helppo tulla ja se on päivisin avoinna.

Tehty ratkaisu paikan valitsemiseksi oli onnistunut, vieraskirjan nimiluettelo täyttyy tasaiseen tahtiin.

Veteraanien perinnehuoneessa esitellään pääasiassa sotien jälkeistä veteraanityötä kuvien, esineiden ja kirjallisuuden avulla. Erikoisuutena on myös sodissa kaatuneista sankarivainajista Ensio Kettusen kokoamaa materiaalia ja samasta aiheesta hänen toimittamansa kirja.

Esille on laitettu myös kolmen veteraanin, sotainvalidien ja veteraanien valtakunnallisista kilpailuista saavuttamia palkintoja ja mitaleita.

Sotasukupolvien muistoa ja veteraanijärjestöjen tekemää arvokasta auttamis- ja huolehtimistyötä halutaan pitää näin arvossa ja tuoda sitä esille.

Markku Lappalainen

Perinnetoimikunnan kokoonpano

Markku Lappalainen, puheenjohtaja, LC Ilomantsi

puh. 040 1911 661, s-posti: markku.lappalainen@ilomantsi.fi

Tapio Ikonen, varapuheenjohtaja, LC Ilomantsi, Rajakilta

puh. 0400 189 046, s-posti: immo.ikonen@gmail.com

Veli Hiltunen, sihteeri, LC Ilomantsi

puh. 045 1106 461, s-posti: hiltunenveli@gmail.com

Matti Karvinen, Ilomantsin Sotainvalidit ry.

Jorma Ikonen, perinneyhdyshenkilö

puh. 045 2342 689, s-posti: jormaikonen7@gmail.com

Marjut Ahokas, Ilomantsin kunta

Päivi Nenonen, Ilomantsin kunta, sivistystoimi

Juha Aronen, Ilomantsin ev.lut. seurakunta

Ioannis Lampropoulos, Ilomantsin ort. kappeliseurakunta

puh. 050 3573 675, s-posti: ioannis.lampropoulos@ort.fi

Teuvo Strandman, Ilomantsin Sotaveteraanit ry

Jorma Maksimainen, Ilomantsi Reserviupseerikerho ry

Markku Tahvanainen, Ilomantsin Reserviläiset ry

Pekka Kymäläinen, Ilomantsin Sotaveteraanit ry

Hilkka Hiltunen, Sankarihautatoimikunta

Jasper Puumalainen, Mantsin Nuoret/MaNu