Sotien 1939–1945 Pohjois-Karjalan perinneyhdistys

Sotien 1939–1945 Pohjois-Karjalan perinneyhdistys

Sankarivainajien muistopäivän tapahtumia Joensuussa 19.5.1940. Paraati ja katselmus Joensuun torilla.
Joensuu 1940.05.19 (SA-kuva-arkisto)

 

Sotien 1939–1945 Pohjois-Karjalan perinneyhdistyksen perustava kokous pidettiin Onttolassa Ilomantsin voiton 1944 76.vuotispäivänä 13.elokuuta 2020. Maakunnallisen perinneyhdistyksen perustamista oli valmisteltu jo vuosien ajan perustamalla muun muassa sotien perinnetoimikunnat kaikkiin kuntiin. Sekä yhdistyksen, että siihen kuuluvien perinnetoimikuntien perustaminen tuli ajankohtaiseksi tilanteessa, jossa sotaveteraanien ja muiden sota-ajat kokeneiden ihmisten määrä voimakkaasti vähenee ja veteraaniyhdistysten toiminta lakkaa.

Perinneyhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin rehtori Jyrki Huusko. Yhdistyksen perustamisasiakirjan kirjoittivat sotainvalidi, sotaveteraani- ja rintamaveteraanipiirien sekä perinnetoimikuntien edustajat. Yhdistys on perustettu vaalimaan veteraanien ja sotasukupolven henkistä perintöä hamaan tulevaisuuteen saakka. Ennen varsinaista perinneaikaa yhdistyksen tärkeimpänä tehtävänä on sotasukupolven hoiva- ja tukitehtävät viimeiseen iltahuutoon saakka. Perinneyhdistys jatkaa siitä, mihin lakkautuvien veteraaniyhdistysten työ päättyi. Monille toimintamuodoille, kuten esimerkiksi maanpuolustukseen ja sotahistoriaan liittyvien vuosipäivien kunnianosoituksille on siis vuosikymmenien perinteet. Paikallisella tasolla toimivat perinnetoimikunnat ovat foorumeita, joissa ovat edustettuina kunnat, seurakunnat, veteraaniyhdistykset, reserviläisyhdistykset, pitäjäseurat sekä monet muut yhteisöt, joista jokainen on ottanut vastuulleen perinnetyöhön liittyviä tehtäviä.

Maakunnallinen perinneyhdistys on siis pohjimmiltaan pohjoiskarjalaisten kuntien, seurakuntien ja kymmenien yhdistysten yhteenliittymä, johon edellä mainittujen tahojen kautta kuuluu valtava määrä asiaan omistautuneita ihmisiä. Rakenteestaan johtuen yhdistys kykenee aidosti huolehtimaan sotaperinnön vaalimisesta koko maakunnan alueella.

Mikko Rautiainen