Sotien 1939-1945 Länsi-Uudenmaan perinneyhdistys ry    

Sotien 1939-1945 Länsi-Uudenmaan perinneyhdistys ry      

Toimijan kuvaus:

 

Sotien 1939-1945 Länsi-Uudenmaan perinneyhdistys ry koostuu Lohjan, Karkkilan ja Vihdin kaupungeista (kaksi viimeksi mainittua sitten, kun perinnetoiminta on siirtynyt Tammenlehvän Perinneliiton alaisuuteen). Kuntaliitosten jälkeen Lohjan kaupunkiin kuuluvat aikaisemmat Karjalohjan, Nummi-Pusulan sekä Sammatin kunnat.

Yhdistys liittyy Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n kautta Tammenlehvän Perinneliitto ry:hyn ja toimii tämän alueellisena jäsenyhdistyksenä ja tässä roolissa:

  • Hoitaa ja vaalii sotien 1939—1945 ja sotasukupolven perinteitä ja arvoja sekä toimii alueellisen perinnetyön koordinoijana ja toteuttajana.
  • Edistää ja valvoo Suomen sotien 1939—1945 veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä yhteiskunnallisia etuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan

  • Huolehtii sotien 1939–1945 sotasukupolven perinteen vaalimisesta tänään ja siirtämisestä tuleville sukupolville huomista varten.
  • Seuraa Suomen sotiin 1939–1945 osallistuneiden veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä oloja ja toimii heidän tilanteensa turvaamiseksi ja parantamiseksi. Tähän työhön yhdistys pyrkii saamaan mukaan myös muita kansalaisia ja yhteisöjä.
  • Harjoittaa tukitoimintaa ja perinnetyötä edistävää viestintää.